| |

 

 

Velkommen

 

Hjertelig velkommen på Friplejehjem Munke Mose. Vi håber, at vi kan give dig en tryg og god oplevelse.

 

Hjælp til pleje, omsorg og aktiviteter aftales den første tid efter indflytningen med den daglige hjælper og terapeut.

 

Al forplejning ydes fra vort køkken, vor køkkenleder tager en kontakt til dig ret efter indflytningen for at aftale din forplejning. Du er altid velkommen til at tage en kontakt til køkkenpersonalet ved behov.

 

Der kan altid rettes henvendelse til personalet samt forstander ved behov.

Velkommen, vi glæder os til at lære dig at kende.

  

 

OPATERET 17/3 2020 

 

Vi ser os nødsaget til at tage yderligere skridt i bekæmpelsen af ny coronavirus. Og derfor lukker vi nu helt for besøg udefra,

Dette er udelukkende for at passe på vore beboere samt persoanlet.

 

 

 

Orientering til alle pårørende                                                                   D. 13/3-2020

 

Corona fylder alle nyhedsmedier og fylder også på Munke mose friplejehjem. Vi tager alle de forhold vi kan for at begrænse spredning af virus. Det vil sige at vi bl.a har taget følgende initiativer:

 

- Mere rengøring i områder hvor flere mennesker færdes. Men også anden rengøring, rengøring af kontaktflader, fx dørhåndtag og gelænder, er vigtigere end at støvsuge den sidste nullermand op. ? Bedre hygiejne, herunder selvfølgelig håndhygiejne blandt borger og ansatte. ?

 

- Adgangsbegrænsning på vores matrikler, for de som har været i risikoområder for nylig, dette er slået op ved indgangsdørene. ? Aflysning og udsættelse af møder osv. ?

 

- Skulle I have noget, som I ønsker beboerne skal have f.eks. rent vasketøj eller andet, fungerer vores indgangsparti som sluse. Her vil der være låst op i dagtimerne. Læg til i indgangspartiet og læg en seddel ved med beboernes fulde navn og lejlighedsnummer. Så sørger vi for at få det bragt til rette vedkommende. Det vil også være her at vasketøj, der skal vaske af pårørende, hvor beboere IKKE er tilmeldt husets vaskeordning, skal afhentes efter aftale.

 

Vi henstiller til forståelse for situationen og at I respekterer de foranstaltninger, vi er nødsaget til at til stille i denne periode.

 

 ...  Vi lover at passe rigtig godt på beboerne.

I det hele taget følger vi regeringens udmeldinger nøje. 

 

Giver dette anledning til spørgsmål, så skrive eller ringe til undertegnede.

 

 

Anette Nørgaard Christensen - forstander@friplejehjemmunkemose.dk

Forstander Friplejehjem Munke mose.

Tlf. 26122017

 

 

Kære alle interesserede.

 

Friplejehjem Munke Mose flyttede tilbage på sin oprindelige adresse på Munke Mose Allé februar 2019.

 

Det er nu muligt at blive skrevet op til en bolig på Friplejehjem Munke Mose. Betingelsen for at blive skrevet op er, at du er visiteret til plejebolig i din hjemkommune.

 

Har du spørgsmål eller interesseret i at blive skrevet op til bolig på Plejecentret Munke Mose, er du velkommen til at kontakte forstander Anette Nørgaard Christensen på telefon  63 12 47 45.

 

 

 

AKTUELLE INFORMATIONER M.M. 

Informationsbrev om parkeringsforhold fra 7. jan. 2019, Odense Kommune - kan downloades her... 

 

Aktivitetsbladet AVISEN for januar til mars 2020 kan downloades her...

Referat fra beboerrådsmødet 28. januar 2020 kan downloades her...

 

  

AKTUELLE TILSYNSRAPPORTER

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport juni 2019 kan downloades her...

Odense Kommunes tilsynsrapport januar 2020 kan downloades her...

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn januar 2018 kan downloades her...