| |

 

 

Bestyrelsen

 

Afdeling 2, Plejecentret Munke Mose

 

Tove Nielsen 
Præstegaardsvænget 22 
5210 Odense NV
tlf. 40901331
tovekroghnielsen@gmail.com
formand

Else Magnussen 
Ellekratvej 27
5200 Odense V 
tlf. 26371910
elsemagussen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Næstformand
Midlertidigt ubesat
 

Ellen Hedelund

Korup Tværvej 21

5210 Odense NV

Tlf. 30274229

ellenhedelund@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Sognerep. mangler for tiden

Susan Fredsgård 
Friplejehjem Munke Mose

Munke Mose Allé 4
5000 Odense C

tlf. 66124205 

susan_pf@live.dk
medarb.repr.

 

Hjørdis Nielsen 
Degnevænget 31 
5270 Odense N
Tlf. 40526956
hj@penta.nu
Bestyrelsesmedlem