| |

 

 

Boligforeningen

 

Boligafdelingen er en selvstændig enhed af Menighedsplejen Diakonisserne i Odense med egen bestyrelse og økonomi.

 

Der er ikke ansat personale i boligafdelingen, men der købes ydelser af Friplejehjem Munke Mose, dette gælder for bl.a. pedel, sekretær og daglig leder (forstander).

Beboeren skal visiteres af Odense Kommune til plejebolig for at kunne bebo en lejlighed. 
Boligafdelingen udfærdiger lejekontrakt og der betales indskud, husleje, forbrugsafgift (varme og vand efter den enkeltes forbrug), vinduespolering og antennebidrag. Elektriciteten betales til Odense Energi efter forbrug.


Det anbefales at benytte PBS for indbetalinger til boligafdelingen.

Alle boliger indeholder to rum og er på 73 m2. Hver lejlighed har selvstændigt tekøkken og bad.


Da boligen er en plejebolig kan indretningen være af stor betydning for både beboer og personale og der tilrådes vejledning ved tvivlsspørgsmål.    

 

Boligafdelingen har besluttet A-ordning med hensyn til vedligeholdelse for den enkelte lejlighed. Dette betyder, at det er lejeren, som vedligeholder (maling) lejligheden indvendig under beboelsen og betaler i øvrigt for istandsættelse ved fraflytning efter gældende regler.

Hermed information om boligafdelingens bestyrelsesmedlemmerne i de 2 bestyrelser. 

 

Bestyrelsen for plejeboliger består af: 

 

Peter Ingwersen                              
Oppermannsvej 14
5230 Odense M 
tlf. 29101260
pi@outlook.dk
formand
 

 Inge Borck-Jacobsen

medlem

 

 

 
Vibeke Bøg   
Dragebakken 510  
5250 Odense SV  
næstformand
 

Peter Teusch
beboer repræsentant

 

 

 
   

Anette Nørgaard Christensen

forstander
Friplejehjem Munke Mose