| |

 

 

Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense

 

Menighedsplejen i Odense har det formål at drive plejehjem og plejecentre for ældre, invalide, kronisk syge og hjælpeløst svage mennesker fortrinsvis fra Odense Kommune. Det skal herved tilsigtes, at der skabes sådanne trivselsmæssige forhold, at beboerne har trygge og solide rammer, herunder give mulighed for samvær efter et kristent hjems forbillede.

 

Repræsentantskabet på 25-30 medlemmer holder kvartalsmøder med bestyrelserne for de to plejecentre, der udgør Menighedsplejen i Odense. Det er i repræsentantskabet, at politikken for Menighedsplejen i Odense fastlægges.

 

Menighedsplejen

 

I Odense begyndte Menighedsplejen sit virke i vinteren 1880/81.  I 1882 udførte 2 diakonisser arbejdet.  Dette arbejde bestod i at yde fuldstændig gratis sygepleje i de fattiges og mindrebemidledes hjem i Odense by og landdistrikter og gerne med trøst, råd, hjælp og gaver.

Midlerne til støtte for Menighedsplejens arbejde fik den daværende bestyrelse ind ved at gå ”tiggergang” til byens borgere, foreninger og forretninger.

 

I  alle årene fra starten i 1880 udviklede sig et smukt samarbejde mellem præster, læger, diakonisser, velyndere fra byen og Odense Kommune.

Det første plejehjem (Falen 33) under diakonissegerningen blev indviet 30. september 1930 og blev opført på hjørnet af Fælledvej og Falen.

 

I 1987 forlod den sidste diakonisse, forstanderinde søster Grethe Bunk,  plejehjemmet Falen.

 

Munke Mose

 

Den 30. september 1989 blev Munke Mose Plejecenter indviet som afløsning for Falen. 

Menighedsplejen i Odense står bag Friplejehjem Munke Mose, der fungerer som en selvstændig institution.

Friplejehjemmet har en selvstændig bestyrelse med 6 medlemmer, der blandt andet er udpeget af et repræsentantskab og sognet.

 

Friplejehjem Munke Mose og Provstegårdshjemmet har hver sin afdelingsbestyrelse. Der er tale om frivilligt arbejde uden løn.