| |

 

Beboere og personale ved bålet

 

Friplejehjem Munke Moses personale 

 

Friplejehjem Munke Mose har et bredt og kvalificeret personale. 
Personalet yder pleje- og omsorgsopgaver, praktisk bistand (rengøring og tøjvask) samt aktivitets- og træningstilbud til vore beboere. Derudover tilberedes en varieret og alsidig kost til beboerne samt gæster (pensionister) fra Odense Kommune. 

 

For alle områders vedkommende kræves der en stor grad af fleksibilitet og samarbejdsevner hos det enkelte personale. Dette for at kunne yde den bedste service til beboerne og for at hverdagen opleves som en helhed både for den enkelte beboer og personale.

 

Pleje- og omsorgsopgaver, praktisk bistand (lettere rengøring) udføres af:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Sygehjælpere
 • Hjemmehjælper

Praktisk bistand (grovere rengøring) og tøjvask udføres af:

 • Sygehjælper
 • Husassistenter.

Samme personalegruppe holder fællesarealernes høje rengøringsstandard.

 

Aktivitets- og træningsopgaver udføres af:

 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut

Madens tilberedning og sammensætning udføres af:

 • Køkkenleder
 • Køkkenassistenter
 • Ernæringsassistenter

Der er ansat en pedel, som servicerer personalet og vedligeholder både indvendige og udvendige arealer på Friplejehjem Munke Mose og boligforeningen desuden kan boligafdelingens beboere serviceres med lettere praktiske opgaver efter aftale.

Der er yderligere ansat sekretærer til at varetage bl.a. personale- og boligadministration, bogholderi og beboerbank, samt servicere personale-, beboer-, pårørende- og samarbejdspartnerhenvendelser. 

Friplejehjem Munke Mose prioriterer faglært personale højt for at yde den bedste service, men der benyttes ufaglærte personaler som afløsere ved sygdom og ferie.
Friplejehjem Munke Mose ser sig selv som en social engageret virksomhed, som bl.a. har personer i jobtræning, aktivering og har personaler i flexjobs.

Den daglige øverste ledelse varetages af forstander.